7 menestyskriteeriä, kun energiayhtiöt valitsevat ERP-järjestelmän

Korkeat ja vaihtelevat energian hinnat ovat tehneet maksuvalmiudesta kriittisen tekijän energiayhtiöille. Hyvin integroitu ERP-järjestelmä on tärkeä työkalu maksuvalmiuden ja taloushallinnon hallinnassa. Tässä on muutamia tärkeitä näkökohtia, jotka on otettava huomioon seuraavaa ERP-järjestelmääsi varten.

ERP voi antaa energiayhtiöllesi kilpailuetua kustannustehokkuuden ja automaation muodossa ja olla tärkeä johtamisen työkalu yritykselle.

UtilityCloud on integroinut asiakas- ja toimittajakirjat ERP-järjestelmään, jotta sinulla on aina yksityiskohtainen ja ajantasainen käsitys yrityksen koko taloudesta. Se antaa ERP-järjestelmälle keskeisemmän roolin IT-arkkitehtuurissa ja asettaa enemmän vaatimuksia toimivuudelle, suorituskyvylle ja skaalautuvalle hintamallille.

Olemme tarkastelleet energiayhtiöille tärkeitä menestyskriteereitä ERP-järjestelmää valittaessa.

1. Integraatiomahdollisuudet ydinjärjestelmien kanssa

Energia-alan arvoketjun tehokkuus riippuu integraatioista. Se edellyttää, että ERP-järjestelmässä on korkean suorituskyvyn toiminnalliset rajapinnat.

Tämä tarkoittaa, että ERP-järjestelmässä on oltava rikas API-sarja, joka käsittelee suuria tietomääriä, jotta se pystyy käsittelemään reaaliaikaista dataa ydinjärjestelmästä. Integraatioiden tulee toisaalta perustua standardeihin, eikä mukautuksiin riskien ja kustannusten vähentämiseksi.

2. Automatisointi ERP-järjestelmässä

Tukeeko ERP-järjestelmä automatisoituja työnkulkuja? Jotta suuria asiakasmääriä pystyttäisiin käsittelemään tehokkaasti, tulee olla mahdollisuus hoitaa reskontrat ja kirjanpito automatisoinnilla.

Tulevaisuudessa yhä useampi työprosessi automatisoidaan teknologian avulla järjestelmien vuorovaikutuksessa, joka pystyy suorittamaan tehtäviä nopeammin ja tarkemmin.

3. ERP-järjestelmä, jonka kanssa kasvaa

Skaalautuuko ERP-järjestelmä asiakasmääräsi mukaan? Kasvavat energiayhtiöt kohtaavat usein haasteita, kun ERP-järjestelmä ei enää pysty vastaamaan kehittyneemmän kirjanpidon ja suorituskyvyn tarpeita.

Suurien asiakasmassojen laskuttaminen luo suurta dataliikennettä ja datavolyymiä. ERP-järjestelmän on voitava skaalata niin, että se käsittelee nämä volyymit hyväksyttävällä suorituskyvyllä.

4. Hinnoittelumalli, joka skaalautuu

Energiayhtiöt luovat suuria rahallisia transaktiovolyymeja, jotka puolestaan ​​luovat suuria volyymeja kirjanpitoon ja paljon liikennettä pankkiintegraation kautta. Näistä liiketoimista aiheutuu kuluja.

ERP-toimittajan hinnoittelumallin tulee varmistaa hyväksyttävät kokonaiskustannukset transaktioiden volyymin kasvaessa.

5. Pilvipohjainen ERP-järjestelmä

Pilvipohjainen ratkaisu tarjoaa joustavuutta ja alentaa käyttökustannuksia. Energiayhtiöt tarvitsevat suurempaa kapasiteettia aikoina, jolloin asiakkaita laskutetaan. Pilvipohjaisen infrastruktuurin avulla resursseja voidaan skaalata tarpeen mukaan, jolloin suorituskyky on aina hyvä ja maksat vain siitä, mitä tarvitset.

6. Tietoturva ja GDPR

Energiayhtiöt säilyttävät arkaluontoisia tietoja asiakkaista ja työntekijöistä. Siksi on erityisen tärkeää, että järjestelmässä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä hoidetaan turvallisesti ja määräysten mukaisesti. On myös tärkeää, että ERP-järjestelmä täyttää nykyaikaiset turvallisuusstandardit ja -sertifikaatit.

7. God rapportering for godt beslutningsgrunnlag

Energiayhtiöt joutuvat usein kääntymään nopeasti ja tekemään nopeita päätöksiä. Hyvä ERP-järjestelmä, jossa on riittävän yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot, on tärkeä johtamisen työkalu ja hyvien päätösten lähde.

Ratkaisun tulee tarjota sekä valmiita raportteja että mahdollisuus pystyä mukauttamaan omasi. ERP-järjestelmän tulisi antaa enemmän aikaa analysointiin ja strategiointiin kuin talouden ja kirjanpidon tehtäviin ja rutiineihin.UtilityCloudilla on tällä hetkellä vakiointegraatio UniEconomyn, Unit4:n, Visman ja Microsoft Business Centralin kanssa. Harkitsemme jatkuvasti uusia järjestelmiä vastataksemme entistä enemmän asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin.